Uw financiŽle zaken goed geregeld

meer informatie

Levensverzekering

Met een levensverzekering zorgt u voor aanvullende inkomsten in een periode dat u dat nodig heeft. Of u krijgt een bedrag in één keer uitgekeerd.

Doel
Een levensverzekering kunt u voor verschillende doeleinden afsluiten:
• Om uw inkomsten aan te vullen, bijvoorbeeld als u eerder stopt met werken.
• Om uw hypotheek mee af te lossen.
• Om uw nabestaanden te verzekeren van een goed inkomen na uw overlijden.
• Voor het aantrekken van gezinshulp bij overlijden van uw partner.
• Om de uitvaart te bekostigen.

Uitkering
U kunt kiezen voor een eenmalige en een periodieke uitkering.
• De eenmalige uitkering kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het aflossen van een schuld (zoals uw hypotheek) of voor het doen van een grote uitgave ineens.
• De periodieke uitkering (maand, kwartaal of jaar) kan gelden voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd.

Premie
U kunt uw levensverzekering op twee manieren betalen:
• In de vorm van een periodieke premie.
• In de vorm van een bedrag ineens, een zogenaamde koopsom.

Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen:
• Verzekering bij overlijden (overlijdensrisicoverzekering)
• Verzekering bij leven
• Gemengde verzekering

Verzekering bij overlijden (overlijdensrisicoverzekering)

Een verzekering bij overlijden keert een bedrag uit aan een begunstigde (meestal nabestaande) op het moment dat de verzekerde overlijdt. Er zijn twee soorten overlijdensrisicoverzekeringen:

 

a. Tijdelijke verzekering bij overlijden

Deze keert uit als u vóór een bepaalde datum komt te overlijden. Er zijn verschillende mogelijkheden:
• Een verzekering met een gelijkblijvend kapitaal: het bedrag is hetzelfde, ongeacht het moment van uitkering.
• Een verzekering met een dalend kapitaal: overlijdt u aan het begin van de looptijd, dan is de uitkering hoog; overlijdt u later dan is de uitkering laag.
• Een verzekering met een stijgend kapitaal: hoe later in de looptijd u overlijdt, hoe hoger het kapitaal.
• Een risicoverzekering op vaste termijn: de uitkering vindt plaats op een vastgestelde datum. De verzekerde moet dan wel overleden zijn.
• Een erfrente of nabestaandenlijfrente. De begunstigde, bijvoorbeeld uw partner, ontvangt na uw overlijden periodieke uitkeringen tot een vooraf overeengekomen datum.

 

b. Levenslange levensverzekering bij overlijden

Deze keert direct na overlijden een bedrag uit, ongeacht wanneer dat overlijden plaatsvindt. De verzekering kan bedoeld zijn als aanvulling op het inkomen van de nabestaanden of om een uitvaart te bekostigen. Er is dan sprake van een uitvaartverzekering.

 

Verzekering bij leven

Een verzekering bij leven keert uit wanneer u als verzekerde op een bepaalde datum nog in leven bent. Overlijdt u voor die tijd, dan zijn er twee mogelijkheden: uw nabestaanden ontvangen niets of zij krijgen de premie-inleg terug. Een verzekering bij leven kan een kapitaalverzekering of een lijfrente zijn.

 

Gemengde verzekering

Het is mogelijk een verzekering bij leven en een verzekering bij overlijden te combineren. Er is dan sprake van een gemengde verzekering. Hiertoe behoren ondermeer:

• Een gemengde verzekering: een uitkering bij overlijden voor een bepaalde datum of bij in leven zijn op die datum.
• Een verzekering op vaste termijn: een uitkering op een afgesproken datum, ongeacht of u als verzekerde in leven bent of niet. 
• Een verzekering voor een vaste rente: vanaf een afgesproken datum volgt een uitkering in vaste periodieke bedragen, ongeacht of u als verzekerde in leven bent of niet.

Vraag?

Telefoon: 070-3105105

E-mail: info@evr.nl